ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

 Στους 845 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.

Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Εii
Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΎ

Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το Τετράδιο Παραγωγού, σε 845 παραγωγούς, για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Σήμανση Ασφάλειας & Υγιεινής Στο Χώρο Εργασίας
Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν παραλάβει την κατάλληλη σήμανση που σχετίζεται με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας τους.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ
Πενταμελής δημοσιογραφική ομάδα από την Αθήνα υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της, η ΚΑΣΕΛΛ. 
Πρόκειται για έμπειρους συντάκτες που καλύπτουν το αγροτικό και αγροδιατροφικό ρεπορτάζ σε Μέσα εθνικής εμβέλειας οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην περιοχή μας την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ασωπού
25/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου Ταλάντων
20/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Δημητρίου Ζάρακος
26/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγγελώνα
27/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
ΑΣ Νομίων – Φουτίων
22/1/2016

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
Biv ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

*Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

*Τετράδιο Παραγωγών

*Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση

*Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση

*Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής

Biv ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

*Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

*Τρόποι Μετατροπής ή εγκατάστασης ελαιώνα Βιολογικής Παραγωγής

*Ενέργειες Βελτίωσης Χημικών και Φυσικών Ιδιοτήτων του εδάφους για βελτίωση της Θρέψης

Γiii  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ

*Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια

*Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων

*Εξοικονόμηση νερού

*Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου)

*Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Βiv

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης αποτελούμενη από 650 παραγωγούς
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Γiii

 

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 • Συγκρότηση της ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των παραγωγών
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Γiv

 

Ανάπτυξη & εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών και καθορισμός παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Καθορισμός των χρηστών της πλατφόρμας
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων παραγωγών και χρηστών της πλατφόρμας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Εi

 

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων των συστημάτων Ιχνηλασιμότητας για τη διασφάλιση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς τους

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Εii

 

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

 • Ανασκόπηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής όλων των ελαιοτριβείων των Α.Σ. και του τυποποιητηρίου της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα ΣΤi

 

Επικοινωνία

 • Προγραμματισμός φωτογραφικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ, στα ελαιοτριβεία και τις καλλιέργειες ώστε να αποτυπωθούν οπτικά όλα τα στάδια της διαδικασίας από το χωράφι στην τυποποίηση
 • Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας της ΟΕΦ για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΑΓΙΑ

 

Δραστηριότητα Δi.1

 

 • Προμήθεια διχτυών ελαιοσυλλογής (Α.Σ. Νόμιων – Φουτίων – Μονεμβασιάς)

 

Δραστηριότητα Δi.2

 

 • Προμήθεια παλετοκιβωτίων (Α.Σ. Αγίου Δημητρίου – Ζάρακα)

 

Δραστηριότητα Δiv.2

 

 • Προμήθεια συστήματος αζώτου για δεξαμενές (Α.Σ. Αγίου Δημητρίου – Ζάρακα)

 

Δραστηριότητα Δiv.4

 

 • Προμήθεια συστήματος αζώτου για δεξαμενές (ΚΑΣΕΛΛ)

 

Δραστηριότητα Δiv.5

 

 • Προμήθεια ευθύγραμμης ετικετέζας (ΚΑΣΕΛΛ)

 

Δραστηριότητα Δiv.5

 

 • Προμήθεια σιλό για πυρήνα (Α.Σ. Νόμιων – Φουτίων – Μονεμβασιάς)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

 

Δημοσιογραφική επίσκεψη στην ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017, στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στην Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας (ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε) (Διεύθυνση: 8ο χλμ Μολάων Μονεμβασιάς, τ.κ. 23052 Συκέα Λακωνίας) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Γραμματικάκη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των παραγωγών και την κατάρτιση των παραγωγών.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

 Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας (ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Γραμματικάκη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017.

Στη δημοσιογραφική αποστολή πήραν μέρος οι  Γεωργία Καλαμαρά και Γιώργος Μουζάκης (Ionian Chanel), Σταυρούλα Βγενοπούλου  (max fm), Μάνος Μπίνιος (max fm, κοσμος εφημερίδα, dete.gr), Μαρία Ανδριέλου Patra TV διαδικτυακή τηλεόραση, Κωνσταντίνος Φλαμής dete.gr, Γιώργος Καραγεωργόπουλος (Κόσμος εφημερίδα). Την αποστολή συνόδευσε συνεργείο αποτελούμενο από τους σκηνοθέτη, ηχολήπτη και καμεραμάν, Πάνο Τσιροζίδη, Δημήτρη Ζωγραφάκη και Μιχάλη Τριπόδη.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τη συνέντευξη του Προέδρου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi

 
Αποτελέσματα δημοσιογραφικής επίσκεψης 
 
 
Με την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του της ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ με στόχο την ενημέρωση από τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Γραμματικάκη για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017 δημιουργήθηκαν ευκαιρίες προβολής και προώθησης της δραστηριότητας της Οργάνωσης σε ποικίλα Μέσα, τοπικής, θεματικής και εθνικής εμβέλειας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 650 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ.

 

 • Συμπλήρωση 650 τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού σε 650 παραγωγούς
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 650 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών από τις 14/11/2016 έως τις 18/11/2016
 • Ατομική κατάρτιση παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος στις 03/02/2017
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 32 δείγματα καρπού
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα TUV HELLAS A.E στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και τους παραγωγούς ( 06/03/2017 – 08/03/2017 )
 • Έκδοση επικαιροποιημένης λίστας για τους 650 παραγωγούς που πιστοποιήθηκαν
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 

 • Στις 17/11/2016, διεξήχθη εκπαιδευτικό σεμινάριο για 200 παραγωγούς του ΑΣ Ασωπού
 • Ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών
 • Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαίδευσης για τους παραγωγούς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 

 • Επικαιροποίηση δεδομένων των 650 παραγωγών που συμμετέχουν στο ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση λίστας εγκεκριμένων φαρμάκων
 • Εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης σε Η/Υ της ΟΕΦ
 • Σύνταξη του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi 

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας

 

 • Επιτυχής ετήσια επιθεώρηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας από τον φορέα TUV HELLAS στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου-Αγίου Νικολάου και Ταλάντων και του τυποποιητηρίου της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. στις 14/11/2016 και στις 18/11/2016
 • Έκδοση από το φορέα σχετικών βεβαιώσεων εφαρμογής του συστήματος
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου της ΟΕΦ στις 21/11/2016
 • Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αρχείων ιχνηλασιμότητας – iKnow

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

 

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία όσο και σε δείγματα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων του προσωπικού στους Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασιάς, Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, Ασωπού, Νομίων-Φουτίων και στο τυποποιητήριο της ΚΑΣΕΛΛ
 • Πραγματοποίηση επιτυχών επιθεωρήσεων των συστημάτων από τον φορέα TUV HELLAS στους Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασιάς, Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, Ασωπού, Νομίων-Φουτίων και στο τυποποιητήριο της ΚΑΣΕΛΛ (11/11/2016-18/11/2016)
 • Έκδοση σχετικών βεβαιώσεων εφαρμογής των συστημάτων για τον κάθε συνεταιρισμό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνιακές δράσεις

 

 • Δημιουργία απολογιστικού εντύπου για τα πεπραγμένα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΟΕΦ
 • Προβολή δράσεων ΟΕΦ σε μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας
 • Εμπλουτισμός θεματικού site με τα πεπραγμένα της ΟΕΦ