ΟΕΦ 2015-2018

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΕΦ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

 Στους 845 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.

Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Δραστηριότητα Εii
Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005 
Στόχος η ποιοτική και ασφαλής διαδικασία παραγωγής ελαιολάδου
Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ.

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

EΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΎ

Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού που συνοδεύει το Τετράδιο Παραγωγού, σε 845 παραγωγούς, για την αποτελεσματικότερη κατάρτιση του σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Σήμανση Ασφάλειας & Υγιεινής Στο Χώρο Εργασίας
Όλοι οι ελαιοπαραγωγοί έχουν παραλάβει την κατάλληλη σήμανση που σχετίζεται με τα θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας τους.
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ
Πενταμελής δημοσιογραφική ομάδα από την Αθήνα υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της, η ΚΑΣΕΛΛ. 
Πρόκειται για έμπειρους συντάκτες που καλύπτουν το αγροτικό και αγροδιατροφικό ρεπορτάζ σε Μέσα εθνικής εμβέλειας οι οποίοι φιλοξενήθηκαν στην περιοχή μας την Πέμπτη 21 και την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου.
Διαβάστε περισσότερα εδώ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Ασωπού
25/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου Ταλάντων
20/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγίου Δημητρίου Ζάρακος
26/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγγελώνα
27/1/2016

 

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών
ΑΣ Νομίων – Φουτίων
22/1/2016

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
Biv ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

*Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

*Τετράδιο Παραγωγών

*Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση

*Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση

*Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής

Biv ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

*Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

*Τρόποι Μετατροπής ή εγκατάστασης ελαιώνα Βιολογικής Παραγωγής

*Ενέργειες Βελτίωσης Χημικών και Φυσικών Ιδιοτήτων του εδάφους για βελτίωση της Θρέψης

Γiii  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ

*Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια

*Πρόληψη Δημιουργίας Αποβλήτων

*Εξοικονόμηση νερού

*Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου)

*Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Βiv

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης αποτελούμενη από 650 παραγωγούς
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Γiii

 

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 • Συγκρότηση της ομάδας παραγωγών που θα συμμετάσχουν στη δραστηριότητα
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση των παραγωγών
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Γiv

 

Ανάπτυξη & εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών και καθορισμός παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Καθορισμός των χρηστών της πλατφόρμας
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων παραγωγών και χρηστών της πλατφόρμας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Εi

 

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων των συστημάτων Ιχνηλασιμότητας για τη διασφάλιση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητάς τους

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα Εii

 

Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

 • Ανασκόπηση των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων
 • Εκ νέου έλεγχος των διαγραμμάτων ροής όλων των ελαιοτριβείων των Α.Σ. και του τυποποιητηρίου της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

 

Δραστηριότητα ΣΤi

 

Επικοινωνία

 • Προγραμματισμός φωτογραφικής επίσκεψης στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ, στα ελαιοτριβεία και τις καλλιέργειες ώστε να αποτυπωθούν οπτικά όλα τα στάδια της διαδικασίας από το χωράφι στην τυποποίηση
 • Συνεχής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας της ΟΕΦ για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 

ΠΑΓΙΑ

 

Δραστηριότητα Δi.1

 

 • Προμήθεια διχτυών ελαιοσυλλογής (Α.Σ. Νόμιων – Φουτίων – Μονεμβασιάς)

 

Δραστηριότητα Δi.2

 

 • Προμήθεια παλετοκιβωτίων (Α.Σ. Αγίου Δημητρίου – Ζάρακα)

 

Δραστηριότητα Δiv.2

 

 • Προμήθεια συστήματος αζώτου για δεξαμενές (Α.Σ. Αγίου Δημητρίου – Ζάρακα)

 

Δραστηριότητα Δiv.4

 

 • Προμήθεια συστήματος αζώτου για δεξαμενές (ΚΑΣΕΛΛ)

 

Δραστηριότητα Δiv.5

 

 • Προμήθεια ευθύγραμμης ετικετέζας (ΚΑΣΕΛΛ)

 

Δραστηριότητα Δiv.5

 

 • Προμήθεια σιλό για πυρήνα (Α.Σ. Νόμιων – Φουτίων – Μονεμβασιάς)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

 

Δημοσιογραφική επίσκεψη στην ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017, στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στην Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας (ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε) (Διεύθυνση: 8ο χλμ Μολάων Μονεμβασιάς, τ.κ. 23052 Συκέα Λακωνίας) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Γραμματικάκη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και των παραγωγών και την κατάρτιση των παραγωγών.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

 Την Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου Λιμηράς Λακωνίας (ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε) συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Γραμματικάκη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017.

Στη δημοσιογραφική αποστολή πήραν μέρος οι  Γεωργία Καλαμαρά και Γιώργος Μουζάκης (Ionian Chanel), Σταυρούλα Βγενοπούλου  (max fm), Μάνος Μπίνιος (max fm, κοσμος εφημερίδα, dete.gr), Μαρία Ανδριέλου Patra TV διαδικτυακή τηλεόραση, Κωνσταντίνος Φλαμής dete.gr, Γιώργος Καραγεωργόπουλος (Κόσμος εφημερίδα). Την αποστολή συνόδευσε συνεργείο αποτελούμενο από τους σκηνοθέτη, ηχολήπτη και καμεραμάν, Πάνο Τσιροζίδη, Δημήτρη Ζωγραφάκη και Μιχάλη Τριπόδη.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ και τη συνέντευξη του Προέδρου

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα ΣΤi

 
Αποτελέσματα δημοσιογραφικής επίσκεψης 
 
 
Με την ολοκλήρωση της δημοσιογραφικής επίσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του της ΚΑΣΕΛΛ ΑΕ με στόχο την ενημέρωση από τον Πρόεδρο, κ. Νίκο Γραμματικάκη για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017 δημιουργήθηκαν ευκαιρίες προβολής και προώθησης της δραστηριότητας της Οργάνωσης σε ποικίλα Μέσα, τοπικής, θεματικής και εθνικής εμβέλειας.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 650 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ.

 

 • Συμπλήρωση 650 τετραδίων παραγωγών
 • Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού σε 650 παραγωγούς
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 650 παραγωγούς
 • Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών από τις 14/11/2016 έως τις 18/11/2016
 • Ατομική κατάρτιση παραγωγών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος στις 03/02/2017
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 32 δείγματα καρπού
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα TUV HELLAS A.E στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και τους παραγωγούς ( 06/03/2017 – 08/03/2017 )
 • Έκδοση επικαιροποιημένης λίστας για τους 650 παραγωγούς που πιστοποιήθηκαν
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii

Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 

 • Στις 17/11/2016, διεξήχθη εκπαιδευτικό σεμινάριο για 200 παραγωγούς του ΑΣ Ασωπού
 • Ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών
 • Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαίδευσης για τους παραγωγούς

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 

 • Επικαιροποίηση δεδομένων των 650 παραγωγών που συμμετέχουν στο ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση λίστας εγκεκριμένων φαρμάκων
 • Εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης σε Η/Υ της ΟΕΦ
 • Σύνταξη του εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi 

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας

 

 • Επιτυχής ετήσια επιθεώρηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας από τον φορέα TUV HELLAS στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου-Αγίου Νικολάου και Ταλάντων και του τυποποιητηρίου της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. στις 14/11/2016 και στις 18/11/2016
 • Έκδοση από το φορέα σχετικών βεβαιώσεων εφαρμογής του συστήματος
 • Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου της ΟΕΦ στις 21/11/2016
 • Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αρχείων ιχνηλασιμότητας – iKnow

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

 

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία όσο και σε δείγματα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων του προσωπικού στους Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασιάς, Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, Ασωπού, Νομίων-Φουτίων και στο τυποποιητήριο της ΚΑΣΕΛΛ
 • Πραγματοποίηση επιτυχών επιθεωρήσεων των συστημάτων από τον φορέα TUV HELLAS στους Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασιάς, Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, Ασωπού, Νομίων-Φουτίων και στο τυποποιητήριο της ΚΑΣΕΛΛ (11/11/2016-18/11/2016)
 • Έκδοση σχετικών βεβαιώσεων εφαρμογής των συστημάτων για τον κάθε συνεταιρισμό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνιακές δράσεις

 

 • Δημιουργία απολογιστικού εντύπου για τα πεπραγμένα και την αποτελεσματικότητα των δράσεων της ΟΕΦ
 • Προβολή δράσεων ΟΕΦ σε μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας
 • Εμπλουτισμός θεματικού site με τα πεπραγμένα της ΟΕΦ

Μια Εσπερίδα για το Ελαιόλαδο και την Ανάπτυξη με πρωταγωνιστές τους παραγωγούς

Το Σάββατο, 4 Νοεμβρίου, στην αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Ασωπού, πραγματοποιήθηκε Εσπερίδα για το Ελαιόλαδο και τις δυνατότητες ανάπτυξης μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων και της καλύτερης δυνατής αξιοποίησής τους. Την Εσπερίδα συνδιοργάνωσαν η ΚΑΣΕΛΛ και η εταιρεία foodstandard. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης η εγνωσμένου κύρους δημοσιογράφος, της γαστρονονομίας και της διατροφής, Ελένη Ψυχούλη, παρουσίασε την καμπάνια “Οι μάχες του λαδιού” (Olive Oil Battles) που φιλοξενούνται στην πλατφόρμα foodz.gr.
Στην Εσπερίδα συμμετείχαν οι Πρόεδροι και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Αγροτικών Συνεταιρισμών – μελών της ΚΑΣΕΛΛ και συγκεκριμένα του ΑΣ Αγγελώνας, του ΑΣ Ασωπού, του ΑΣ Νομίων – Φουτίων Μονεμβασιάς, του ΑΣ Αγίου Δημήτρίου Ζάρακα, του ΑΣ Δημητρίου-Αγίου Νικολάου Ταλάντων καθώς και του ΑΣ Συκεάς και του ΑΣ Μολάων – Πακίων. Στην εκδήλωση, επίσης, συμμετείχαν πολιτειακοί εκπρόσωποι και πλήθος παραγωγών.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της foodstandard, Στέλιος Δρυς, κάλεσε όλους τους Προέδρους των Συνεταιρισμών της περιοχής να περιγράψουν την εμπειρία των Προγραμμάτων Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων της τριετίας που βρίσκεται τώρα στην ολοκλήρωσή της και να κάνουν τις προτάσεις τους για τις βελτιώσεις που μπορούν να προχωρήσουν κατά τη νέα τριετία που θα ξεκινήσει το 2018. “Ήρθαμε εδώ για να σας ακούσουμε, όχι για να κάνουμε μονόλογο”, είπε χαρακτηριστικά ενώ σημείωσε ότι “όλοι έχουμε έναν κοινό σκοπό, και αυτός ο κοινός σκοπός είναι το ελαιόλαδο και τα προΪόντα και κυρίως η Ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής της Λακωνίας αλλά κι όλης της χώρας μας”.
  
Η δημοσιογράφος, Ελένη Ψυχούλη εστίασε στην ανάγκη να ενισχυθεί η επικοινωνία των παραγωγών και η προβολή του έργου και των σκοπών τους στο ευρύτερο κοινό. “Πιστεύω ότι ο παραγωγός πρέπει να βγει προς τα έξω και να κάνουμε κάτι να προβάλουμε τη δουλειά του. Να αποκτήσουν όλοι οι παραγωγοί “ονοματεπώνυμο” στα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μαθευτεί η δουλειά που γίνεται στο χωράφι”. “Το ελληνικό ελαιόλαδο είναι το καλύτερο στον κόσμο, αλλά πρέπει και να το αποδείξουμε”, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. 
Ο Πρόεδρος του ΑΣ Ασωπού, Γιάννης Λυριωτάκης, σημείωσε ότι το 50% βελτίωσης της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος οφείλεται στην επιτυχημένη πορεία του προγράμματος ΟΕΦ. “Η ολοκληρωμένη διαχείριση, οι συμβουλές και η συντνονισμένη παρακολούθηση βοηθάνε τα μέγιστα”, σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο Πρόεδρος του ΑΣ Αγίου Δημητρίου-Αγίου Νικολάου, Ταλάντων, Σωτήρης Κρητικός, σημείωσε ότι η επιτυχημένη πορεία του Προγράμματος ΟΕΦ οδήγησε στην απόφαση να συνεχίσουν το ίδιο αποτελεσματικά και την επόμενη τριετία. Ο Πρόεδρος του ΑΣ Νομίων – Φουτίων Μονεμβασιάς, Κώστας Πάτουχας, υπερθεμάτισε για την μεγάλη αξία της ολοκληρωμένης διαχείρισης, σημειώνοντας ότι “η προσφορά σε επίπεδο τεχνογνωσίας με τις εκπαιδεύσεις που διενεργήθηκαν βοήθησαν πραγματικά στην εξέλιξη των Συνεταιρισμών της περιοχής που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα”. Ο Πρόεδρος του ΑΣ Αγίου Δημήτρίου Ζάρακα, Γιάννης Πράγαλος, εστίασε στην βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και στην αναβάθμισή του σε εξαιρετικά παρθένο ελαιλόλαδο.  Ο Πρόεδρος του ΑΣ του ΑΣ Μολάων – Πακίων, Κώστας Μπελεγρής, εστίσε στην αξία της πιστοποίησης των παραγωγών και της ανάπτυξης της ιχνηλασιμότητας στο εργοστάσιο του Συνεταιρισμου. Ο Πρόεδρος του ΑΣ Συκέας, Κώστας Ασκούνης, σημείωσε με έμφαση την αναγκαιότητα συνέχισης του προγράμματος και τη νέα τριετία για να πολλαπλασιαστούν τα οφέλη που έχουν εξασφαλιστεί έως σήμερα.
Ο Πρόεδρος της ΚΑΣΕΛΛ, Νίκος Γραμματικάκης κλείνοντας επεσήμανε την αξία του Προγράμματος ΟΕΦ και σημείωσε την απόφαση όλων τους να συνεχίσουν και την επόμενη τριετία. “Η βελτίωση της ποιότητας του λαδιού είναι ο υπέρτατος στόχος όλων μας και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να προχωράμε σε αυτό το επίπεδο”, σημείωσε χαρακτηριστικά.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Βiv – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 650 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ.

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας των παραγωγών του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Εκτύπωση τετραδίων παραγωγών
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Σύνταξη φυλλαδίου σχετικά με βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές για τους παραγωγούς που θα ενταχθούν στην ομάδα κατάρτισης στις αρχές βιολογικής γεωργίας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

Δραστηριότητα Γiii – Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

 

 • Ορισμός θέματος εκπαίδευσης παραγωγών
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης παραγωγών
 • Σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

Δραστηριότητα Γiv – Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

 

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών μέσα στην εφαρμογή
 • Συγκρότηση ομάδας 130 παραγωγών που θα εκπαιδευτούν στη χρήση της εφαρμογής
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της εφαρμογής για τους παραγωγούς που θα εκπαιδευτούν

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

 

Δραστηριότητα Δi.2 – Προμήθεια παλετοκιβωτίων (Α.Σ. Αγίου Δημητρίου Ζάρακα και Α.Σ. Αγγελώνας)

 

 • Προμήθεια 50 παλετοκιβωτίων χωρητικότητας 610 λίτρων για τον ΑΣ Αγγελώνα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

 

Δραστηριότητα Δiii – Προμήθεια μηχανήματος διαλογής πυρήνα για την εξαγωγή κουκουτσιού (ΑΣ Αγγελώνας)

 

 • Προμήθεια ενός μηχανήματος διαλογής πυρήνα για εξαγωγή κουκουτσιού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

 

Δραστηριότητα Δiv.1 – Προμήθεια δεξαμενών και μηχανημάτων κλιματισμού για ελαιοτριβεία (ΑΣ Αγίου Δημητρίου Ζάρακα και ΑΣ Αγγελώνας)

 

 • Προμήθεια 3 κλιματιστικών τύπου ντουλάπας στις εγκαταστάσεις του Α.Σ. Αγγελώνας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

 

Δραστηριότητα Δiv.3 – Προμήθεια ηλεκτροκίνητου κλαρκ (ΑΣ Αγίου Δημητρίου – Αγίου Νικολάου – Ταλάντων)

 

 • Προμήθεια ενός ηλεκτροκίνητου κλαρκ ΤΟΥΟΤΑ, σειρά Traigo 80, μοντέλο 8FBMKT25

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

Δραστηριότητα Δiv.8 – Προμήθεια φορητού πεχάμετρου – αγωγιμόμετρου (ΑΣ Νομίων – Φουτίων – Μονεμβασιάς)

 

 • Προμήθεια ενός φορητού πεχαμέτρου – αγωγιμομέτρου Consort, C 5020, συνοδευόμενο από ηλεκτρόδιο μέτρησης pH SP24X, ηλεκτρόδιο μέτρησης αγωγιμότητας SK10T και ρυθμιζόμενο στήριγμα ηλεκτροδίου SH300

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

 

Δραστηριότητα Δiv.10 – Προμήθεια συσκευής μέτρησης υπεροξειδίων (ΑΣ Ασωπού και ΑΣ Αγγελώνας)

 

 • Προμήθεια μίας συσκευής μέτρησης υπεροξειδίων Diacron, OQC Plus για τον Α.Σ. Ασωπού
 • Προμήθεια μίας συσκευής μέτρησης υπεροξειδίων CDR, Oxitester Junior για τον Α.Σ. Αγγελώνας,

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

Δραστηριότητα Δiv.13 – Μαγνητικοί Αναδευτήρες (ΑΣ Ασωπού)

 

 • Προμήθεια 2 μαγνητικών αναδευτήρων Falc, F80

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

Δραστηριότητα Δiv.14 – Προμήθεια γεμιστικού – ζυγιστικού ελαιολάδου (ΑΣ Ασωπού)

 

 • Προμήθεια ενός γεμιστικού ελαιολάδου για πλήρωση 50 – 20.000 mL

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

Δραστηριότητα Εi – Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας

 

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP των συστημάτων
 • Πραγματοποίηση εσωτερικών επιθεωρήσεων για το τυποποιητήριο της ΚΑΣΕΛΛ (03/10/2017) και για το ελαιοτριβείο του ΑΣ Αγ. Δημητρίου-Αγ. Νικολάου και Ταλάντων (27/09/2017)
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης του προσωπικού του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου
 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων συστημάτων
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης των χειριστών της πλατφόρμας για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας στο ελαιοτριβείο του ΑΣ Αγ. Δημητρίου-Αγ. Νικολάου και Ταλάντων
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

Δραστηριότητα Εii – Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

 

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP των συστημάτων
 • Έλεγχος της ισχύος των εγγράφων και επικαιροποίηση του καταλόγου των προμηθευτών πρώτων υλών των πέντε Συνεταιρισμών και της ΚΑΣΕΛΛ
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης του προσωπικού του ελαιοτριβείου και του τυποποιητηρίου
 • Πραγματοποίηση ανασκοπήσεων συστημάτων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

 

 

Δραστηριότητα ΣΤi – Επικοινωνιακές δράσεις

 

 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση Ημερίδας
 • Εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

 

 

Δραστηριότητα Βiv – Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης σε 650 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1
& AGRO 2.2/3 και ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20%
της Ο.Ε.Φ.

• Συμπλήρωση 650 τετραδίων παραγωγών
• Διανομή Εγχειρίδιου Παραγωγού σε 650 παραγωγούς
• Ομαδική εκπαίδευση παραγωγών στις 13/03/2018
• Ατομική κατάρτιση παραγωγών
• Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος από τις 28/11/2017 έως τις 22/12/2017
• Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 26 δείγματα καρπού
• Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα TUV HELLAS A.E. στο εφαρμοζόμενο
ΣΟΔ και τους παραγωγούς από τις 19/12/2017 έως τις 21/12/2017
• Έκδοση επικαιροποιημένης λίστας για τους 650 παραγωγούς που πιστοποιήθηκαν
• Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών
• Ομαδική και ατομική κατάρτιση 130 παραγωγών με βάση τις αρχές της βιολογικής
καλλιέργειας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Γiii – Κατάρτιση παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας με
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος

• Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού (Προστασία υδάτινων πόρων – σημειακές πηγές
ρύπανσης, διάχυτες πηγές ρύπανσης, μέτρα μείωσης της μόλυνσης)
• Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα “Προστασία υδάτινων πόρων” για 200 παραγωγούς στις
13/03/2018
• Ατομικές εκπαιδεύσεις των παραγωγών
• Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης εκπαίδευσης για τους παραγωγούς

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Γiv – Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου
συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και του
τυποποιητηρίου και κατάρτιση των χρηστών

• Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών και λίστας φαρμάκων
• Εκπαίδευση παραγωγών στον τρόπο καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή
• Καταχώρηση δεδομένων και εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή της Ο.Ε.Φ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Δiv.7 – Προμήθεια ηλεκτροκίνητου κλαρκ (ΑΣ Νομίων – Φουτίων –
Μονεμβασιάς)

• Προμήθεια ενός (1) ηλεκτροκίνητου κλαρκ του ομίλου UNICARRIERS, μοντέλο TX4-20L

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Εi – Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και
Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας

Εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου
• Εκπαίδευση του προσωπικού του ελαιοτριβείου του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου – Αγ. Νικολάου –
Ταλάντων
• Εκπαίδευση του προσωπικού του τυποποιητηρίου της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.
• Επιτυχής ετήσια επιθεώρηση του συστήματος ιχνηλασιμότητας από τον φορέα TUV
HELLAS Α.Ε. στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου – Αγ.
Νικολάου – Ταλάντων και του τυποποιητηρίου της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε. στις 21/12/2017 και
19/03/2018, αντίστοιχα
• Έκδοση από το φορέα TUV HELLAS Α.Ε. των σχετικών βεβαιώσεων
• Ανάπτυξη και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αρχείων
ιχνηλασιμότητας – iKnow στο ελαιοτριβείο του Α.Σ. Αγ. Δημητρίου – Αγ. Νικολάου –
Ταλάντων και εκπαίδευση των χειριστών της πλατφόρμας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα Εii – Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων

•Εσωτερική επιθεώρηση στους Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου – Αγ. Νικολάου – Ταλάντων,
Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, Ασωπού, Νομίων – Φουτίων Μονεμβασιάς και στο τυποποιητηρίο
της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.
• Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία όσο και
σε δείγματα ελαιολάδου
• Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων του προσωπικού Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου – Αγ.
Νικολάου – Ταλάντων, Αγ. Δημητρίου Ζάρακα, Ασωπού, Νομίων – Φουτίων Μονεμβασιάς
και στο τυποποιητηρίο της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.
• Πραγματοποίηση επιτυχών επιθεωρήσεων των συστημάτων από τον φορέα TUV HELLAS
Α.Ε. στους Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου – Αγ. Νικολάου – Ταλάντων, Αγ. Δημητρίου
Ζάρακα, Ασωπού, Νομίων – Φουτίων Μονεμβασιάς και στο τυποποιητηρίο της ΚΑΣΕΛΛ
Α.Ε.
• Έκδοση σχετικών βεβαιώσεων εφαρμογής του συστήματος ISO 22000:2005 για τους
Α.Σ. Αγγελώνα, Αγ. Δημητρίου – Αγ. Νικολάου – Ταλάντων, Αγ. Δημητρίου Ζάρακα,
Ασωπού και Νομίων – Φουτίων Μονεμβασιάς
• Έκδοση βεβαίωσης ισχύος του πιστοποιητικού ISO 22000:2005 και νέου πιστοποιητικού
ISO 9001:2015 για το τυποποιητηρίο της ΚΑΣΕΛΛ Α.Ε.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

Δραστηριότητα ΣΤi – Επικοινωνιακές δράσεις

• Πραγματοποίηση εσπερίδας στις 04/11/2017 στην αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου
Ασωπού με την παρουσία παραγωγών, συνεργατών και επιχειρήσεων της Ο.Ε.Φ.,
εκπροσώπων του παραγωγικού κλάδου από την ευρύτερη περιοχή και θεσμικών φορέων
• Προβολή δράσεων Ο.Ε.Φ. σε μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας
• Ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας με τα πεπραγμένα της Ο.Ε.Φ.